Política de privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes en què Roca Borràs, S.L. utilitza i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Informació recollida
El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida
El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d’usuaris, de comandes en cas que apliqui, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.
Roca Borràs SL està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Utilitzem els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat.

Cookies
Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per a emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per a tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles els webs poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat del seu web.
El nostre lloc web empra les cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de forma permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, aquestes no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, font. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, no obstant això la majoria de navegadors accepten cookies automàticament perquè serveix per a tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per a declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers
Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que poguessin ser del seu interès. Una vegada que vostè realitza un click en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per a confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal
En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li sol·liciti emplenar un formulari, com el d’alta d’usuari, pot marcar o desmarcar l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.
Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.
Roca Borràs SL es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades
Dades del responsable del tractament:
Identitat: ROCA BORRÀS SL
Direcció/C. P: C. Atenes 30. 08017 Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa) / C. Manel Gaya i Tomas núm. 5-7 baixos. 25001 Lleida.
Telèfon: 973 21 35 76
E-mail: lopd@rocaborras.com

Finalitats del tractament
ROCA BORRÀS, tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:
Gestionar qualsevol mena de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum vitae (CV) o en el formulari facilitat en la secció “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a ROCA BORRÀS perquè procedeixi al tractament de les seves dades per a la finalitat indicada.
ROCA BORRÀS tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat.

Conservació de les dades: Així mateix l’informem que ROCA BORRÀS podrà conservar el seu Currículum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció.

Criteris de conservació de les dades
Gestió Currículum vitae: ROCA BORRÀS podrà conservar el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic: lopd@rocaborras.com.
• La resta de les dades seran conservades durant el temps que sigui necessari per a complir amb les finalitats anteriorment descrites.
Legitimació
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a:
• La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.
• L’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per ROCA BORRÀS.
• L’enviament del seu currículum vitae.

Destinataris
Les dades facilitades per l’interessat podran cedir-se a terceres empreses del Grup per a complir amb l’objecte social.
Procedència
Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:
• Dades d’identificació.
• Adreces postals o electròniques.
No es tracten dades especialment protegides.

Drets
Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, a ROCA BORRÀS, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ROCA BORRÀS deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Aquests drets podran ser exercitats a lopd@rocaborras.com

Actualitzacions i modificacions
ROCA BORRÀS es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.