Valors fonamentals

MISSIÓ

Som una organització líder en la construcció de projectes immobiliaris i d’infraestructura. Estem compromesos i capacitats per oferir als nostres clients qualitat, servei, comoditat, confiança, seguretat i valor, vetllant per la innovació contínua, la integritat de les persones i la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

VISIÓ

Ser una empresa líder en el sector, identificant-nos per la nostra capacitat d’adaptació en tot el que emprenem, sent el nostre objectiu arribar a ser referents en el sector hoteler, residencial i d’equipaments.

EQUIP

Basem el nostre capital humà en el desenvolupament i potenciació del talent a través de la capacitació, la motivació, el treball en equip i la comunicació, com a part de la nostra cultura organitzacional.

INNOVACIÓ

Apliquem la innovació com a eina de desenvolupament tecnològic en la gestió de l’organització, així com en els processos constructius, per satisfer els requisits i necessitats dels nostres clients i superar les seves expectatives.

QUALITAT

Oferim un servei diferencial a través del coneixement, l’experiència, la gestió i el treball en equip de tots els col·laboradors, reflectint-se en la qualitat dels nostres resultats i en la satisfacció dels nostres clients.

SEGURETAT

Considerem la seguretat i salut en el treball com a valor fonamental i condició bàsica del benestar dels col·laboradors. En aquesta línia, la nostra àrea de Seguretat i Salut és l’encarregada de gestionar la identificació, avaluació, prevenció i control dels riscos laborals.

MEDI AMBIENT

Vetllem per minimitzar l’impacte ambiental derivat de les nostres activitats a través de la prevenció de la contaminació, potenciant la gestió de residus i adoptant mesures de reducció del consum energètic i recursos naturals com a compromís de protecció i sostenibilitat ambiental.

CERTIFICACIONS

Roca Borràs S.L. està certificada segons la norma ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de Qualitat, ISO 14001:2015 Sistemes de Gestió Ambiental i OHSAS 18001:2007 Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el treball, per l’entitat d’acreditació SGS ICS Ibérica, S.A.