Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

Roca Borràs Custom Builders
CONTÁCTENOS

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

L’organització de ROCA BORRÀS, S.L. es compromet a integrar la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut laboral dins de la gestió de l’empresa, amb l’objectiu de garantir la construcció d’edificació i obra civil d’acord amb els requisits i necessitats dels nostres clients i de les parts interessades, segons els següents principis:

  • Complir amb la legislació aplicable, i amb altres requisits subscrits a les nostres activitats.
  • Estimular la capacitació i l’ús de noves tecnologies, fomentant el treball en equip i la motivació.
  • Optimitzar l’ús de recursos i disminuir els terminis d’execució per a millorar la nostra competitivitat.
  • Prevenir la contaminació que puguin generar les nostres obres potenciant la recollida selectiva i adoptant mesures que permetin reduir els consums de recursos naturals i energètics com a compromís de protecció del medi ambient.
  • Prioritzar la seguretat laboral a les nostres obres, així com la seguretat viària, tant per al nostre personal com per a tercers, com a prevenció dels danys i deterioració de la salut.
  • Proporcionar formació contínua al personal motivant-lo per a executar el treball amb un alt nivell de qualitat i desenvolupar bones pràctiques ambientals i de seguretat i salut com a prevenció dels riscos laborals i protecció del medi ambient.
  • Proporcionar els recursos necessaris per a millorar contínuament el sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.

La Direcció considera fonamental que tots els integrants i col·laboradors de l’empresa prenguin part activa d’aquesta política, comprometent-se amb els objectius i responsabilitzant-se cadascun, de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut laboral.

Busca constructor per al seu pròxim projecte?